หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2556 พัฒนาโรงเรียนบ้านท่าม่วง
21 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
     เมื่อวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2556  โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ได้จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม  จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องกรองน้ำประปาสำหรับดื่ม นำโดยนายบัญชา พันธุนะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และนายไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน 

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์