หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2556 สรุปผลการจัดทำแผนที่สีเขียว และปฏิทินชุมชนอำเภอขนอม
29 มีนาคม 2556
 
 
     จัดโครงการจัดทำแผนที่สีเขียว และปฏิทินชุมชนอำเภอขนอม โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการจัดทำแผนที่สีเขียว และค้นหาแหล่งเรียนรู้อำเภอขนอม” เมื่อ 29 มีนาคม 2556 ณ โรงไฟฟ้าขนอม และพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนางพิมพ์ภาวรรณ ศรีพงศ์ ปลัดอำเภอขนอม นายสิริวิทย์ เสนเรือง หัวหน้าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม และนายไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์ นักเรียน ข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอขนอม ด้านการเกษตร ประมง ผู้บริหาร พนักงาน โรงไฟฟ้าขนอม เจ้าหน้าที่ ฝสส. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์