หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 11 มีนาคม 2556 จัดพิธีมอบทุนโครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 14
11 มีนาคม 2556
 
 
      จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 14  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านท่าม่วง กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด  ในกลุ่มเอ็กโก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดยมีนายชาญกิจ  เจียรพันธุ์  กรรมการผู้จัดการ นายไพโรจน์ คันธิก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.นศ.4)  และคณะผู้บริหารการศึกษาอำเภอขนอม  อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงาน บฟข. เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์