หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 14-15 มกราคม 2556 จัดโครงการบริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดกระดังงา
14 มกราคม 2556
 
 
     เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2556  โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก  นำโดยนายกลวุฒิ  ศิลปวิสุทธิ์  ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลังความร้อน 2  ได้จัดโครงการบริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกระดังงา จำนวน 30  คน ซึ่งอบรมเกี่ยวกับ MS Power Point 2010
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์