หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 21-25 สิงหาคม 2555 โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
21 สิงหาคม 2555
 
 
       
   ทางโรงไฟฟ้าขนอม นำโดย นายไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2555 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอขนอม จำนวน 23 โรงเรียน รวม 184 คน ได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มเติมความรู้และสัมผัสจริงที่หาไม่ได้ในห้องเรียน โดยมุ่งหวังจุดประกายความคิดสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิตแก่เยาวชนไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนและทำประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์