หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
12 สิงหาคม 2555 บฟข. ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกมะลิ
12 สิงหาคม 2555
 
 
         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555  ชาว บฟข. นำโดย นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ (นับจากซ้าย คนที่ 5) ได้เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ  ณ  ศาลาประชาคม อำเภอขนอม โดยถวายพานพุ่มดอกมะลิ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรต่อพระองค์ท่าน เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 80 พรรษา
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์