หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
26 กรกฎาคม 2555
 
 
       เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555  ผู้บริหาร และพนักงาน โรงไฟฟ้าขนอม นำโดย นางกฤษณา  ปิ่นแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน ได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายวัดและสำนักสงฆ์ ในเขตอำเภอขนอม จำนวน 16 แห่ง พร้อมทั้งถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ในช่วงเข้าพรรษาด้วย นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการสร้างให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความเป็นมาของการแห่เทียนพรรษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์