หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555
17 กรกฎาคม 2555
 
 
          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2555  ทาง โรงไฟฟ้าขนอม ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 โดยมอบทุนให้กับนักเรียนในเขตโรงเรียนอำเภอขนอม จำนวน 23 โรงเรียน รวม 230 ทุน รวมทั้งมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอขนอม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์