หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่8 ต.ท้องเนียน วันที่ 4-5 ก.ค.55
4 กรกฎาคม 2555
 
 
     เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 255  ทางโรงไฟฟ้าขนอม นำโดยนายไพบูลย์  รักเหย้า (สคล.) ร่วมกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานบ้านบางแพง (อสม.) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านหน้าแพ หมู่ 8ต.ท้องเนียน (กลุ่มทอผ้าหน้าแพ) จัดกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงเร่งด่วน โดยนัดชาวบ้านที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 200 คน มาตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เจาะเลือดวัดน้ำตาล และดัชนีมวลกาย
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์