หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
11 พฤศจิกายน 2554 เปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำ EM ก้อน
11 พฤศจิกายน 2554
 
 
          เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2554  ทางโรงไฟฟ้าขนอม  โดยนายชาญกิจ  เจียรพันธุ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ สกพ.11 (สุราษฎร์ธานี) นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย (แถวหน้าที่ 7 จากขวา) และ นายสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอขนอม (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอม เปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2554  กิจกรรมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอมร่วมจัดทำ EM ก้อน เพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้าภาคกลาง จำนวน 84,000 ก้อน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์