หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
17 สิงหาคม 2554
 
 
โรงไฟฟ้าขนอม นำโดย นายไพโรจน์  บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 17 – 21  สิงหาคม  2554  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตอำเภอขนอม จำนวน 23 โรงเรียน รวม 184 คน ได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  นครปฐม  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มเติมความรู้และสัมผัสจริง ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน โดยมุ่งหวังจุดประกายความคิดสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิตแก่เยาวชนไทย  และนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนและทำประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์