หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
การจัดโครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำผุด
11 สิงหาคม 2554
 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 นายชาญกิจ  เจียรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการฯ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำผุด โดยมีนายไตรรงค์  ใจสบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อ.ขนอม (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) ร่วมปล่อยปลาน้ำจืดและกุ้งก้ามกราม จำนวน 320,000 ตัว และร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ณ คลองบ้านกลางและแหล่งน้ำผุด หมู่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำของชุมชนที่อยู่อาศัยในคลองบ้านกลาง และชุมชนใกล้เคียง
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์