หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โรงไฟฟ้าขนอมมอบเงิน สนับสนุนกลุ่มราชสีห์ช่วยเหลือประชาชนชาวขนอม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโร
9 พฤศจิกายน 2564
 
 
คุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนบริการ ร่วมเป็นตัวแทน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มราชสีห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวขนอม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 นับว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของพี่ น้อง ชาวขนอมที่ได้รับผลกระทบ
โดยรอบแรกได้ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
และรอบที่2 ได้ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
รวมเป็นเงินสนับสนุน 100,000 บาท โดยมีประธานกลุ่มราชสีห์ช่วยเหลือประชาชนชาวขนอม เป็นผู้รับมอบ
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์