หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2564
8 พฤศจิกายน 2564
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ได้ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐิน เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อสร้างพระอุโบสถ วัดเขาขนอม จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดเขาขนอม และในปี 2564 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ได้ร่วมทอดกฐินในวัดต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอขนอม ได้แก่ วัดเขาวังทอง วัดท่าน้อยคุณาราม วัดจันทร์ธาตุทาราม วัดกระดังงา วัดธารทอง และ วัดคุฎิ และยังมีวัดในพื้นที่อำเภอขนอม ที่มีกำหนดการทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2564
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ใคร่ขอเรียนเชิญ กัลยาณมิตรทุกๆท่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดกฐิน
- วัดเจดีย์หลวง กำหนดวันทอดกฐิน วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
- วัดสุวรรณบรรพต กำหนดวันทอดกฐิน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
- วัดใน กำหนดวันทอดกฐิน วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
- วัดกลางกำหนดวันทอดกฐินเป็นวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ขอน้อมถวายบุญเป็นพุทธบูชาสืบไป...
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์