หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ประจำปี 2564
4 พฤศจิกายน 2564
 
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คุณโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการมอบทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.ทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาละ 40,000 บาท จำนวน 16 ทุน
2.ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท จำนวน 21 ทุน
3. ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท จำนวน 8 ทุน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) ตระหนักดีว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ คือการส่งเสริมด้านการศึกษา ดังนั้น กิจกรรมที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้มุ่งเน้นให้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่างไปจากการดำเนินธุรกิจ คือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในอำเภอขนอม สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงระดับที่จะนำไปประกอบวิชาชีพได้ ตามโครงการมอบทุนการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ของโครงการฯ
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์