หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โรงไฟฟ้าขนอม ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3,000,000 ตัว ลงสู่ทะเลขนอม
16 กันยายน 2564
 
 
คุณโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยมีท่านจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม คุณอนุชา สวัสดิรัตน์ นายกเทศมนตรี คุณจตุพล คงเพชร กำนันตำบลท้องเนียน นายมณี ชำนาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ท้องเนียน รวมทั้งพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน อ.ขนอม ร่วมในกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3,000,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองขนอม และทะเลขนอม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชายหาดปากน้ำขนอม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติทะเลขนอม โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นครศรีธรรมราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์