หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
29 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
   เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2563  นายวุฒิชัย  เจริญลาภ  เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส และนายภานุวัฒน์           ใจสบาย  เจ้าหน้าที่บริการ เป็นตัวแทน บฟข.เข้าเยี่ยมสนามสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ตามโครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา  ครั้งที่  20  ประจำปี  2563  ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าม่วงโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตอำเภอขนอม มีความกระตือรือร้น มีกำลังที่จะใฝ่เรียน มีประสบการณ์ในสภาพสอบแข่งขัน อีกทั้งรางวัลและการยกย่องชมเชย จะเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียน ซึ่งจะได้ทราบศักยภาพทางด้านวิชาการของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนต่อไป

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์