หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2563
 
 
   เมื่อวันเสาร์ที่ 11  มกราคม  2563  นางราตรี  มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนบริการ และพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   จัดกิจกรรมงานวันเด็ก   ประจำปี  2563  ณ บริเวณอาคาร สโมสร บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งมี  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป็นประธาน โดยจัดให้มีกิจกรรมบนเวทีของเยาวชนในอำเภอขนอม  การมอบของขวัญ  เกมส์  การทายปัญหาเยาวชน   การแสดงบนเวที กิจกรรมระบายสี และเลี้ยงอาหาร ขนม น้ำดื่มแก่เด็กๆ  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประมาณ    2,0000  คน 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์