หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 28 ธันวาคม 62 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
28 ธันวาคม 2562
 
 
     เมื่อวันที่  28  ธันวาคม 2562  นายพานิชย์  ภู่ไพบูลย์ หัว  หน้าชุด  นายมนตรี  สิทธิศักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส  พร้อมทั้ง ผู้ปฏิบัติงน บฟข. ร่วมกิจกรรมบรรจุปุ๋ยใส่กระสอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรบ้านเปร็ต ม.7  ต.ขนอม อ.ขนอม โดยเป็นโครงการที่มีความ ร่วมมือระหว่าง กลุ่มเกษตรกร อ.ขนอม และ บฟข.   ในการผลิตและส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรปลอดสารพิษ ตามโครงการผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์