หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 5 ธันวาคม 62 ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
5 ธันวาคม 2562
 
 
     เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม  2562 นายโชคชัย จุลสัตย์  ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอมซึ่งมีนายอำเภอขนอมเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์