หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 62 โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ 4
25 พฤศจิกายน 2562
 
 
     เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2562  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด    มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบต่อเนื่องครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ในอำเภอขนอม ที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถ แต่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  ของสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจากทาง บฟข. ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น        
3  ประเภท  ดังนี้     
1.  ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาละ  40,000  บาท    จำนวน 14   คน 
2. ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)  ทุนการศึกษาละ  30,000 บาท   จำนวน  3  คน 
3. ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ทุนการศึกษาละ  20,000 บาท   จำนวน  26  คน  
รวมทั้งสิน  43  ทุน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์