หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
8 พฤศจิกายน 2562
 
 
     เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2562 นายวัฒน์ชัย  ไชยธวัช เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยอาวุโส และ พนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ  แพ ส.ลาภวาสนา 2  ม.8 ต.ท้องเนียน    อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งมีนายอำเภอขนอม เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมประมงอำเภอขนอม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ,กุ้งแชบ๋วย และพันธุ์ปูม้า
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์