หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 28-31 ตุลาคม 62 โครงการผู้นำชุมชนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าในเครือเอ็กโก
28 ตุลาคม 2562
 
 
     เมื่อวันที่  28-31 ตุลาคม 2562  บฟข.  ร่วมกับ อำเภอขนอม องค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้นำท้องที่  จัดทำ โครงการผู้นำชุมชนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าในเครือเอ็กโก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานยัง โรงไฟฟ้าบ้านโป่งยูทิลิตี้ จ.ราชบุรี และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าโซลาร์โก จ.นครปฐม และสถานที่ต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความผูกพันธ์อันดี รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  และเพื่อให้ผู้นำชุมชน  มีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์จริงในการทำงาน พร้อมทั้งเข้าใจในธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็งซึ่งส่งผลให้กับ บฟข. อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์