หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2019 โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันแม่ของแผ่นดิน
29 สิงหาคม 2562
 
 
     เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2562   นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายมนตรี  โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการ พร้อมพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน บฟข. ร่วมกับ กลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโกเพื่อการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันแม่ของแผ่นดิน  ณ  ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้านท่า-บ่อโก หมู่ที่ 7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์