หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 14 สิงหาคม โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2562
14 สิงหาคม 2562
 
 
     เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562   นายสุรินทร์  บุญแสวง ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน บฟข. ร่วมกับ อาสามัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 8 และโรงพยาบาลขนอม จัดโครงการพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ  บ้านบางแพง หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชตามโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2562  เพื่อส่งเสริมคุณภาพประชาชน บ้านบางแพง นอกจากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ แล้ว ยังก่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี ของชุมชนหน้าโรงไฟฟ้าขนอมอีกด้วย
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์