หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 20 กรกฎาคม 62 งานเทศกาลตกปลาทราย ประจำปี 2562
19 กรกฎาคม 2562
 
 
    เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม 2562   นายวัฒน์ชัย  ไชยธวัช หัวหน้าชุดควบคุมความปลอดภัย ร่วมงานเทศกาลตกปลาทราย ประจำปี  2562  ณ  บ้านในเพลา ม.8  ต.ขนอม อ.ขนอม  จ.นครศรีฯซึ่งเป็นงานประจำปีที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.8 ต.ขนอม ได้ร่วมกับ บฟข. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอขนอม และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้คนรู้จักวิถีชีวิตของคนขนอมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันตกปลาทราย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์