หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
26 มิถุนายน 2562
 
 
เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2562  นายพานิช  ภู่ไพบูลย์ หัวหน้าชุด พร้อมทั้ง พนง. บฟข.ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ณ  บ้านเปร็ต  หมู่ที่  7 ต.ขนอม อ.ขนอม ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดประกวดขึ้นเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง และมีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านในความร่วมมือ สามัคคี พัฒนาชุมชนให้ประชาชน   มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพที่สุจริต รวมทั้งรณรงค์รักษาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงาม พร้อมต้อนรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนด้วยไมตรีจิต
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์