หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จิบกาแฟ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
10 มิถุนายน 2562
 
 
เมื่อวันที่  10   มิถุนายน  2562  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายมนตรี  โชคอนันต์ ผู้จัดการส่วนบริการ พร้อมทั้งพนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ เพื่อนช่วยเพื่อน”       ศูนย์ประสานงานอาสามสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  ม.4  ต. ขนอม อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ  โดยจะเป็นกิจกรรมที่ อสม.ทุกคนของอำเภอขนอมร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ นายสมศักดิ์  เกราะแก้ว ซึ่วเป็นคณะกรรมการ อสม.ของอำเภอขนอม แต่ได้เกิดอาการเจ็บป่วยกระทันหันจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์