หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
4 มิถุนายน 2562
 
 
เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2562   นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงาน บฟข. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช จัดโครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ  ประจำปี  2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 1,000,000  ตัว    อาคารสโมสร  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยมี นายสมพงษ์  มากมณี  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน  ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างรายได้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชนในอำเภอขนอม อสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์