หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สภากาแฟยามเช้า
29 พฤษภาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  29   พฤษภาคม  2562       นายโกศล  ศิริวาลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้าขนอม นายธีระยุทธ  พรหมณ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป             นายมนตรี  โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการ และนางราตรี  มั่งคั่ง  เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ณ โรงแรมอาว่า รีสอร์ทแอนด์สปา ม.6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ  โดยมีโรงแรมอาว่า รีสอร์ทแอนด์สปาเจ้าภาพในการจัดงาน ประจำเดือน พฤษภาคม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ       50 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในอำเภอขนอม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์