หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์ปะการัง เขาธาตุ
18 พฤษภาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2562  นายชนิตย์  ทองแซม หัวหน้าชุดเดินเครื่อง พร้อม พนง. บฟข. ร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์ปะการัง เขาธาตุ ประจำปี  2562 ณ  วัดจันทน์ธาตุทาราม  ต.ท้องเนียน     อ.ขนอม        จ.นครศรีฯเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์