หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2561 โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมะจาริณี ภาคฤดูร้อน
1 เมษายน 2562
 
 
เมื่อวันที่  1  เมษายน  2562  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายภานุวัฒน์  ใจสบาย  เจ้าหน้าที่บริการ  ร่วมงาน โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมะจาริณี  ภาคฤดูร้อน วัดกลาง  ม.9  ต.ขนอม อ.ขนอม 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์