หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ร่วมกิจกรรมโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน
28 มีนาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2562  นายมนตรี  โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการและพนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายธีระพงศ์  ช่วยชู นายอำเภอขนอม เป็นประธานและมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดคลองขนอม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในอำเภอขนอมเป็นจำนวนมาก
  •  

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์