หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
20 มีนาคม 2562
 
 

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2562  นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและคณะผู้บริหาร    บฟข.มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ณ ห้องประชุม อาคารบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่ บฟข. ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าม่วง     โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตอำเภอขนอม มีความกระตือรือร้น มีกำลังที่จะใฝ่เรียน       มีประสบการณ์ในสภาพสอบแข่งขัน  โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 241 คนโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ                                                                                                                   

1. นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   จำนวน 20 ทุน                                                                                                                                                               2. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่วง จำนวน 10 ทุน   ซึ่ง บฟข.ให้การสนับสนุนการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 19   


 


<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์