หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 7 มีนาคม 2562 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
7 มีนาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2562 นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์    กรรมการผู้จัดการ  คณะผู้บริหารและพนักงาน บฟข. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช จัดโครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ  ประจำปี  2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 300,000 ตัวขึ้น    ชายทะเลปากน้ำ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด      โดยมี นายสมพงษ์  มากมณี  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน  ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างรายได้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอขนอมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า    200 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์