หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 3 มีนาคม 2562 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2562
3 มีนาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2562  นายมนตรี  โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ตามโครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา   ครั้งที่  19  ประจำปี  2562     ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านท่าม่วง  ม.8  ต. ท้องเนียน  อ.ขนอมซึ่งเป็นโครงการที่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าม่วงโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตอำเภอขนอม มีความกระตือรือร้น     มีกำลังที่จะใฝ่เรียน มีประสบการณ์ในสภาพสอบแข่งขัน อีกทั้งรางวัลและการยกย่องชมเชย จะเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียน ซึ่งจะได้ทราบศักยภาพทางด้านวิชาการของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนต่อไป
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์