หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสพภัย จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” หลังที่ 1
12 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562  นายมนตรี  โชคอนันต์ ผู้จัดการส่วนบริการ และพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  ร่วมมอบบ้าน ให้แก่ผู้ที่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังจากพายุโซนร้อน ปาบึก      บ้านคีรีวง ม.3  ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม  โดยมี นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีรพงศ์    ช่วยชู  นายอำเภอขนอม เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง บฟข.สนับสนุนงบประมาณ   ในการก่อสร้างทั้งหลัง เป็นเงิน 152,300 บาท โดยได้รับความร่วมมือในการก่อสร้างจาก ผู้ใหญ่บ้านในหลายหมู่บ้าน และประชาชนร่วมมือกันจัดสร้างบ้านในครั้งนี้
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์