หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
หน่วยงาน Daytime ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 5 และ ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
13 พฤษภาคม 2553
 
 

 

 

หน่วยงาน Daytime ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 5 และ ส่วนเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับพนักงาน บฟข. ได้ออกโครงการจิตอาสา ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ โดยการช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์