หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม รักษ์บางแพง สะพานสวยด้วยสองมือ (ฉีดล้างทำความสะอาด)
6 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562  นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายมนตรี   โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการ พร้อมทั้ง พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสะพานบางแพง ตามโครงการรักษ์บางแพง  สะพานสวยด้วยสองมือ ณ สะพานบางแพง  ม. 8   ต.ท้องเนียน     อ. ขนอม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ทต.ท้องเนียนจัดขึ้นและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อสม. และประชาชน  ในการร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดกวาดขยะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์