หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 30 มกราคม 2562 ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพ อำเภอขนอม ครั้งที่ 1
30 มกราคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  30  มกราคม  2562  นายมนตรี  โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการ  ร่วมกิจกรรม การรวมพลังสร้างสุขภาพดี อำเภอขนอม     สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีฯ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมจัดขึ้นเพื่อสร้างกระแส และกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม  โดย นายมนตรี  โชคอนันต์  ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุนให้แก่  นายธีระพงศ์  ช่วยชู  นายอำเภอขนอม
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์