หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 14 มกราคม 2562 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก
14 มกราคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  14  มกราคม  2562  นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายมนตรี        โชคอนันต์  ผู้จัดการส่วนบริการ  ร่วมมอบของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย  จากพายุ ปาบึก ณ  ม.3 และ ม.1  ตำบลท้องเนียน   อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีฯ โดยมี นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ   นายธีระพงศ์  ช่วยชู  นายอำเภอขนอม  ผู้บริหารห้องถิ่น และผู้นำท้องที่  เข้าร่วมมอบของช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งผู้ประสบภัยในเขตอำเภอขนอมทั้ง  2  รายนี้  เป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง  จำนวน  2  ราย
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์