หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 12 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
12 มกราคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  12  มกราคม  2562  นายมนตรี  โชคอนันต์ ผู้จัดการส่วนบริการ และพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จัดกิจกรรมงานวันเด็ก   ประจำปี  2562    บริเวณสโมสร  บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งมี นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธาน โดยจัดให้มีกิจกรรมบนเวทีของเยาวชนในอำเภอขนอม  การมอบของขวัญ  เกมส์  การทายปัญหาเยาวชน การแสดงบนเวที กิจกรรมระบายสี  การแข่งขันคลานของเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี และเลี้ยงอาหาร ขนม น้ำดื่มแก่เด็กๆ  ซึ่งกิจกรรม      ในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประมาณ  3,000  คน  
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์