หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 4 มกราคม 2562 มอบอาหารและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก
4 มกราคม 2562
 
 
เมื่อวันที่  4  มกราคม 2562  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ  คณะผู้บริหารและพนักงาน บฟข.        ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่ม   จำนวน  300 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก ณ ศูนย์ช่วยเหลือ  ผู้ประสบภัย   อำเภอขนอม โดยมี นายธีระพงศ์  ช่วยชู  นายอำเภอขนอม และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์