หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า รพ.สต.บ้านเปร็ต
28 ธันวาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2561  นายภานุวัฒน์  ใจสบาย เจ้าหน้าที่บริการ    ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ  รพ.สต. บ้านเปร็ต  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังเป็นศิริมงคล  ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขของ รพ.สต. บ้านเปร็ต 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์