หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการรักจังขนอม
24 ธันวาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่  24  ธันวาคม 2561 นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการส่วนบริการและพนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดขนอม  ชายทะเลอำเภอขอนม  หมู่ที่  2,6,7,8  ตำบลขนอม   อำเภอขนอม   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามโครงการรักจังขนอม  ตามนโยบายของนายอำเภอขนอม  นายธีระพงศ์  ช่วยชูซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม ต่างๆและประชาชนในอำเภอขนอมร่วมกิจกรรมจำนวน  500  คน  ซึ่งระยะทางในการทำความสะอาดชายทะเล   ขนอมที่มีความยาวถึง 10  กิโลเมตร  
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์