หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โครงการเพิ่มผลผลิตปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติ
28 พฤศจิกายน 2561
 
 
   เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  2561  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช จัดโครงการเพิ่มผลผลิตปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 2,500,000 ตัว   ณ  สโมสร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัดโดยมีนายธีระพงศ์  ช่วยชู  นายอำเภอขนอม   เป็นประธาน พร้อมทั้ง พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา  เสนาธิการกองทัพเรือภาค 2 และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 200 คน 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์