หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 “ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัดท่าน้อยคุณาราม
17 พฤศจิกายน 2561
 
 
   เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน  2561  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารและพนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี   ณ  วัดท่าน้อยคุณาราม  หมู่ที่  11 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งการทอดกฐินครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยมาใช้ในการก่อสร้างลานธรรมและที่พักผู้ปฏิบัติธรรม   
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์