หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัดสุวรรณบรรพต
11 พฤศจิกายน 2561
 
 
   เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน   2561  นายสุรเชษฐ์  เทพรักษ์ผู้จัดการส่วนตรวจจ่าย และพนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุวรรณบรรพต  หมู่ที่  3  ตำบลขนอม  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งการจัดทอดกฐินครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อนำปัจจัยมาใช้ในการก่อสร้างศาลาเทียบเมรุและปรับปรุงเขตฌาปนสถาน  
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์