หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัดเจดีย์หลวง
2 พฤศจิกายน 2561
 
 
   เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน 2561 นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารและพนักงาน บฟข. ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเจดีย์หลวง  หมู่ที่  4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมทอดกฐินครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยมาใช้ในการก่อสร้างเจดีย์และซ่อมแซมบำรุงกุฏิ   
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์