หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โครงการปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
24 ตุลาคม 2561
 
 
    เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  2561  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคมต่างๆและประชาชน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า  ครั้งที่  2 จำนวน 300,000 ตัว ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างรายได้  เป็นเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์